Sofalex B-kull:

Leonberget,z Flamma Af Easy Jump's - Huliganens Simson

(Stamtavla)

Född: 2005-06-16, 1 hanvalp.

Sofalex Bobby Benson, "Bobby", HD B, 2:a, bor i Leksand. Är pappa till 3 valpkullar.

 

BobbyBobbyBobbyBobby valpBobby Bus
Bobby luktar på blommornaBobby valpBobby huvudSofalex Bobby Benson 2 årSofalex Bobby Benson 21 månader
Sofalex Bobby Benson 1 årSofalex Bobby Benson 14 veckorSofalex Bobby Benson 8 veckor & MiraSofalex Bobby Benson 14 dagar 

Sofalex Bobby Benson 1 Ã¥r Original 

Simson M

             Pappa Huliganens Simson