Sofalex G-kull: 

Zkrubbe's Tidsel - Sofalex Bobby Benson 

(Stamtavla)

Födda: 2008-03-09, 4 valpar, 2 tikar, 2 hanar.

Sofalex Bobby Benson 8 veckor & 'Mira' S

Mira & Bobby!

(Mira 12 veckor och Bobby 8 veckor)

Sofalex Greta Garbo, "Garbo", viltfärgad, känd mental status, bor i Grytgöl

Sofalex Greve Gimson, "Gimson", HD B, trefärgad, bor i Västerås

Sofalex Gucci Glamour, "Kira", HD B, trefärgad, bor i Västerås

Sofalex Greve Gibson, "Charlie", trefärgad, Charlie blev tyvärr påkörd i oktober 2008 och avled.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gimson 8 veckor

Gimson 8 v L

6 1/2veckor

Gibson, Garbo, Gucci 23 april 08 L

Sofalex Greve Gibson, Greta Garbo, Gucci Glamour

G-kull sover 24 april 2008 L

"Garbo", "Kira", "Gimson", "Charlie"

6 veckor

Garbo & Carmen april 08 L

Sofalex Carmenzita & Sofalex Greta Garbo 21 april 2008

Garbo 6 1/2 v L

Sofalex Greta Garbo "Garbo" 21 april 2008

Gibson & Mira 6 1/2 v L

"Mira" & Sofalex Greve Gibson "Charile" 21 april 2008

Gimson 6 1/2 v L

Sofalex Greve Gimson "Gimson"

Gucci 6 1/2v L

Sofalex Gucci Glamour "Kira" 21 april 2008

Garbo & Gucci & Gimson 6 v L

Garbo, Gucci, Gimson

Gibson 6 v L

Gibson

Gimson 6 v 1 L Gucci 6 v L

Gimson & Gucci

Garbo sover 6 v L

Garbo & Gucci sover

-------------------------------------------------------------------------------------------------

5 veckor

Garbo 5 v L

Sofalex Greta Garbo, stannar hos oss.

Gucci 5 v L

Sofalex Gucci Glamour, flyttar in till Västerås

Gimson 5 v L

Sofalex Greve Gimson, flyttar till Eskilstuna

Gimson 5 v L

Sofalex Greve Gibson, flyttar till Stockholm/Lettland

4 1/2 veckor

Garbo & Gimson 4 v o 3 dg L

Sofalex Greta Garbo & Sofalex Gimson

4 veckor

Garbo 4 v M Gucci 4 v M

Sofalex Greta Garbo & Gucci Glamour

Gimson 4 v M Gibson 4 v M

Sofalex Greve Gimson & Greve Gibson

Gimson o garbo 4 v M

Gimson & Garbo

---------------------------------------------------------------------------------------

3 veckor

Glamour & Gimson 3 v M

Sofalex Gucci Glamour & Sofalex Greve Gimson

Garbo 3 v M Gibson 3 v M

Sofalex Greta Garbo & Sofalex Greve Gibson

G-kull 3 v M

Fyra trötta valpar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

17 dagar

Greta Garbo 2 o halv vecka M Gucci Glamour 2 o halv vecka M

Sofalex Greta Garbo & Sofalex Gucci Glamour

Greve Gimson 2 o halv vecka M Greve Gibson 2 o halv vecka M

Sofalex Greve Gimson & Sofalex Greve Gibson

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 dagar

G tik 1 10 dg M G tik 2 10 dg M

Sofalex Greta Garbo & Sofalex Gucci Glamour

G hane 1 10 dg M G hane 2 10 dg M

Sofalex Greve Gimson & Sofalex Greve Gibson

3 dygn

G-tik 1 3 dygn M G-tik 2 3 dygn M

Tik 1 & Tik 2

G-hane 1 3 dygn M G-hane 2 3 dygn M

Hane 1 & Hane 2

G-kullen 3 dygn M

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyfödda

G-kull nyfödd2 L

Längst bak: Mira, tik2, tik1, längst fram t.v hane2, t.h hane1.

G-kull nyfödd1 L

Mira med valparna.

 

Sofalex Greta Garbo protokoll mentalbeskrivning 2009-04-18 Finspångs BK

1a

KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

 

Undviker kontakt genom att dra sig undan sig undan.

 

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b

KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. Provas inte i detta moment.

 

Följer med motvilligt.

 

Följer med men är inte engagerad i testledaren.

 

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

 

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. 

1c

KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och eller bitförsök.

 

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

 

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

 

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a

LEK1
Leklust

Leker inte.

 

Leker inte men visar intresse.

 

Leker inte men visar intresse.

 

Startar snabbt, leker aktivt.

 

Startar mycket snabbt. leker mycket aktivt. 

2b

LEK1
Gripande

Griper inte.

 

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c

LEK1
Dragkamp

Griper inte.

 

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

 

Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar.

 

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar- även under den passiva delen- tills

3a

FÖRFÖLJANDE

Startar inte.

 

Startar men avbryter.

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 

Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet.

 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. 

 

 

 

 

 

 

 

3b

GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alternativt springer inte fram.

 

Griper inte, nosar på föremålet.

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt. Släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder.

 

 

 

 

 

 

 

4

AKTIVITET
 

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

 

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

 

Är uppmärksam men ökad aktivitet eller oro efter hand.

 

Växlar snabbt aktiviteterunder momentet. Alternativt oro under hela momentet. 

5a

AVSTÅNDSLEK
Intresse

Engageras inte av figurant.

 

Kontroll. Avbrott förekommer.

 

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

 

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

 

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök. 

5b

AVSTÅNDSLEK
Hot/aggression

Visar inga hotbeteenden.

 

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

 

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
 

5c

AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten

 

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

 

Går fram till den dolda men talande figuranten.

 

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
 

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

 

5d

AVSTÅNDSLEK
Leklust

Visar inget intresse.

 

Leker inte men visar intresse.

 

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

 

Griper. Drar emot men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e

AVSTÅNDSLEK
Samarbete

Visar inget intresse.

 

Blir aktiv men avbryter.

 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

 

Är aktiv med figuranten. Visar också intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

 

Hukar sig och stannar.

 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 

Flyr högst 5 meter.

 

Flyr mer än 5 meter.

 

6b

ÖVERRASKNING
Hot/aggression

Visar inga hotbeteenden.

 

Visar enstaka hotbeteenden.

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack. 

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Går fram efter det overallen har lagts ner. Alternativt går inte fram.

 

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till overallen utan hjälp.

6d

ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

 

Liten båge eller liten tempoväxling vid någon av passagerna.
 

Båge el. tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet.
 

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

ÖVERRASKNING

Kvarstående

intresse

Visar inget intresse.

 

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. 

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

 

Hukar sig och stannar.

 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 

Flyr högst 5 meter.

 

Flyr mer än 5 meter.

 

7b

LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

Går inte fram.

 

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. 

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

 

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till skramlet utan hjälp.

 

7c

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

 

Liten båge el. liten tempoväxling vid någon av passagerna.

 

Båge el. tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

 

Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillf.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

 

7d

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
intresse

Visar inget intresse.

 

Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

 

Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst två tillfälle.

 

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med skramlet vid två eller fler passager. 

8a

SPÖKEN
Hot/aggression

Visar inga hotbeteenden.

 

Visar enstaka hotbeteenden.

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

 

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

 

8b

SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alternativt engagerar sig inte.

 

Tittar mot spökena då och då.

 

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämna platsen alternativt flyr.

8d

SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till figuranten när föraren tagit av figs huvudbonad. Alernativt går inte fram.

 

Går fram till fig när föraren talar med fig och lockar på hunden.

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.

 

Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.

 

.Går fram till figuranten utan hjälp.

 

8e

SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök alternativt går inte fram i tid. 

Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den.

 

Besvarar kontakten från figuranten.

 

Tar kontakt själv kontakt med figuranten.

 

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a

LEK 2
Leklust

Leker inte.

 

Leker inte men visar intresse.

 

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

 

Startar snabbt, leker aktivt.

 

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 

9b

LEK 2
Gripande

Griper inte.

 

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten. 

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

 

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

 

Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

 

Avbryter lek / passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. 

Berörd, rädd. Alternativt vill lämna platsen, försöker fly eller föraren avstår skott.