0 FOTOCOLLAGE

BRASSEVALPAR SÖKER NYA HEM DEC 2021!

Välkommen!                                                                                                                                                                                                        

Här kan Ni läsa om den danska och svenska hundrasen dansk-svensk gårdshund och den brasilianska rasen terrier brasileiro. Två raser som är väldigt lika varandra, lättlärda och trevliga. Här växer valparna upp i hemmet i Västerås. Kennel Sofalex har haft dansk-svensk gårdshund sedan år 2000 och uppfödning av rasen sedan år 2004. Terrier brasileiro har funnits i hemmet sedan år 2008 och första kullen brassar föddes hos Sofalex år 2011.

I kennel Sofalex avelsarbete läggs stor vikt på att oftast hålla nere inavelsnivån, först i kull nr 37 vågade Sofalex sig på en linjeavel på en av grundtikarna som visat sig vara frisk och sund och lämnat det vidare till sina avkommor och barnbarn. Sofalex förespråkar längre generationsintervall dvs undviker att para allt för unga hundar (för att få en bättre bild av hur pass frisk den enskilda individen faktiskt är innan den används i avel). 

Den genetiska mångfalden är viktig för alla raser och Sofalex gör bara kombinationer med en tanke om att fortsätta med avelsarbetet i kommande led, dvs tror alltid starkt på att kombinationen kan tillföra något både för kennel Sofalex vidare avelsarbete och för raserna i stort. Målet med uppfödningen är att föda upp mentalt stabila, trevliga, sunda och friska hundar som följer rasstandarden.

Båda raserna kan födas med stubbsvans i olika längder, har en av föräldrarna stubb föds ofta ca 40% av valparna med stubb, de hundar som har stubbsvans visar med hela kroppen hur glada de är. Hör gärna av er om Ni vill veta mer om dansk-svensk gårdshund eller terrier brasileiro. 

SOFALEX är registrerat kennelnamn i FCI & SKK sedan år 2004.                     

IMG_2850Sofalex Giuseppe da Silva

 

skk 1  FCI2

  Brazilian Português by Google Translate English by Google Translate